A Confederación Empresarial da Economía Social (CEPES), en calidade de Organismo Intermedio do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social (POISES) do Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020, publicou en xuño do 2020 unha axuda dirixida á mellora da competitividade e medidas de consolidación empresarial das empresas de inserción, cooperativas de iniciativa social, centros especiais de emprego de iniciativa social e outras entidades da economía social. Hornos de Lamastelle é beneficiaria desta convocatoria para o proxecto denominado “Mellora da competitividade a través da implantación de procesos de mellora continua e diversificación”.

Esta iniciativa contempla as seguintes fases que se desenvolven ao longo de dous anos, de xaneiro 2021 a decembro 2022:

  1. Definir e implementar unha metodoloxía de traballo na que participen diferentes perfís da empresa para o deseño, desenvolvemento e posta no mercado de novos produtos.
  2. Definir unha distribución de planta máis eficiente e axustada aos requirimentos do estándar IFS (International Food Standard), un dos certificados máis exixentes e recoñecidos no mercado agroalimentario global.
  3. Actualizar todos os procesos e procedementos de fabricación e calidade para adaptalos aos requirimentos da norma internacional IFS.

Coa implantación destas actuacións, contribúese ao proceso de crecemento e modernización no que está inmerso Hornos de Lamastelle para adaptarse ás demandas do mercado e manter os altos estándares de calidade e competitividade.