Cerrar mapa Estamos en Avda. Rosalía de Castro km 12, Montrove, Oleiros, A Coruña, Galicia, Spain. Encuéntranos por GPS: +43º 19’ 46.65’’, -8º 20’ 31.52’’
Dónde estamos

Termos e condicións de uso

Cláusula LOPD

De conformidade co establecido na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adiante LOPD), HORNOS DE LAMASTELLE S.A. infórmalle que os datos por vostede facilitados a través do presente formulario serán incorporados a un ficheiro titularidade de HORNOS DE LAMASTELLE S.A., sendo empregados co fin de facilitarlle a información que nos solicite ou xestionar os servizos que vostede requira.

O envío de tales datos implica o seu consentimento expreso para proceder ao tratamento dos mesmos, incluído o seu enderezo de correo electrónico, coas finalidades que se sinalan no parágrafo anterior.

Vostede poderá exercer os seus dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición, previa acreditación da súa identidade, dirixíndose a HORNOS DE LAMASTELLE S.A., Avda. Rosalía de Castro nº12, Montrove, Oleiros, A Coruña ou ó seguinte enderezo de correo electrónico:
info@lamastelle.com

Hornos de Lamastelle © 2012
Estamos en Avda. Rosalía de Castro, nº12, Montrove, Oleiros, Cp. 15179, La Coruña.